ปฏิทินกิจกรรมคณะ
มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557
สัปดาห์ที่ 14 1 2 3 4 5
สัปดาห์ที่ 15 6 7 8 9 10 11 12
สัปดาห์ที่ 16 13 14 15 16 17 18 19
สัปดาห์ที่ 17 20 21 22 23 24 25 26
สัปดาห์ที่ 18 27 28 29 30

เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่


ส่งข่าวต่อ

ข่าวหน้าแรก arrow คู่มือหลักสูตร
คู่มือหลักสูตร พิมพ์ อีเมล
   คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

  คู่มือหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

minus หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program(Electrical Engineering)
in Electrical and Computer Engineering
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร
]

minus หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Engineering Program(Civil Engineering)
in Civil and Environmental Engineering
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร
]

minus หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิด
Bachelor of Engineering Program(Mechanical Engineering)
in Mechanical Engineering and Production
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร ]
 

minus หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science (Information Technology)
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร ]

minus หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมีประยุกต์) สาขาวิชาเคมีประยุกต์
Bachelor of Science (Applied Chemistry)
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร ]

minus หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตร ]
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4272-5000 ต่อ(ภายใน) 3200-3 หรือ 0-4272-5033 โทรสาร 0-4272-5034   
Faculty of Science and Engineering
Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
59 Moo1 Chiangkrua Muang Sakon Nakhon 47000. THAILAND, Telephone:  66-04-272-5033, Facsimile:  66-04-272-5034
RocketTheme Joomla Templates